provozní podmínky

Všeobecné podmínky

 • Tento provozní řád se vztahuje na provoz vleků a využití sjezdových tratí ve vymezeném rozsahu (Skiareál Hranice).
 • Účastník, návštěvník provozu lyžařských vleků a sjezdovek je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele lyžařských vleků a sjezdovek Skiareálu Hranice.
 • Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví návštěvníka areálu, pokud budou způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu, platným právním předpisům a pokynům provozovatele areálu a jeho pověřeným osobám.
 • Dodržování provozního řádu v areálu mohou kontrolovat provozovatelem oprávněné osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník Skiareálu Hranice a Horské Služby.

 

Provoz vleků

 • Provoz vleků je závislý na sněhových a povětrnostních podmínkách.
 • Pravidelný provoz vleků pro veřejnost je v zimních měsících denně v době od 9,00 do 16,00 (16,30). Provozovatel si vymiňuje nárok na změnu pracovní doby.
 • Zakoupením jízdenky se návštěvník zavazuje respektovat uvedené smluvní podmínky dané provozním řádem v celém areálu.
 • Účastník přepravy je povinen zejména:
  a) mít u sebe platnou jízdenku a na požádání ji oprávněné osobě provozovatele ukázat
  b) před nástupem na vlek projít odbavovacím turniketem 
  c) dbát pokynů oprávněné osoby
 • Jízdenkou se rozumí jízdenka pro jednotlivou jízdu, jízdenka časová nebo opravňující návštěvníka k více jednotlivým jízdám po dobu její platnosti ve vymezeném rozsahu.
 • Náhradu jízdného nebo jeho části provozovatel návštěvníkovi poskytne v případě přerušení dodávky elektrické energie trvající déle jak dvě hodiny v celém areálu. V jiných případech se jízdné nenahrazuje.
 • Oprávněná osoba provozovatele má právo návštěvníkovi areálu odebrat bez náhrady její nominální ceny v případě, že je jízdenka návštěvníkem úmyslně poškozena, upravena nebo je jiným způsobem manipulováno s jejími údaji, a dále v případě hrubého porušení provozního řádu pro provoz vleků nebo sjezdové tratě. Jízdenky jsou nepřenosné na jinou osobu!
 • Jednotlivé vlečné zařízení ( POMA ) je oprávněn užívat vždy pouze jeden návštěvník. Přeprava dětí do 6 let věku, které nejsou schopné samostatné jízdy na vleku, je povolena pouze na dvojmístném vlečném zařízení v doprovodu dospělé osoby.
 • Při pádu během jízdy je nutno okamžitě opustit trasu lyžařského vleku.
 • Využití vleku může být osobou oprávněnou provozovatelem odepřeno osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo které ohrožujínebo neoprávněně omezují ostatní návštěvníky areálu.

 

Provoz sjezdových tratí

 • Sjezdová trať je v provozu v době provozu lyžařských vleků.
 • Úprava sjezdové trati se provádí převážně po skončení provozu vleku. Z toho důvodu je sjezdová trať v době od 16,15 ( 16,45 ) hodin uzavřena a platí přísný zákaz vstupu na sjezdovky, protože hrozí nebezpečí úrazu. K mimořádné úpravě sjezdové trati může dojít s ohledem na sněhové a povětrnostní podmínky i za provozu. V takovém případě jsou sněhová vozidla označena výstražným světlem.
 • Za provozu sjezdovky může dojít k zasněžování sjezdovky technickým sněhem. Technika pro zasněžování je v dostatečné vzdálenosti označena, případně ohrazena plůtkem nebo sítí. Při provozu techniky musí návštěvník sjezdové trati přizpůsobit rychlost jízdy tomuto provozu a neohrožovat při tom další návštěvníky.
 • Na sjezdové trati se návštěvníci ( lyžaři, snowboardisté ) pohybují na vlastní nebezpečí.
 • Chování lyžařů a snowboardistů na sjezdových tratích popisuje „10 pravidel FIS“.
 • Bez souhlasu provozovatele je zakázáno stavět na sjezdové trati jakékoliv překážky nebo sněhové tvary.
 • Platí zákaz jízdy mimo sjezdové tratě v lese.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo umožnit po předchozí domluvě tréninky a soutěže lyžařů a snowboardistů v určené části sjezdové trati. Organizátor akce musí zajistit bezpečný provoz na sjezdové trati.
 • Při výuce lyžování odpovídá příslušný pracovník pedagogického dozoru za organizaci výuky, bezpečnost jeho svěřenců a neohrožování dalších návštěvníků.
 • Každý návštěvník je povinen dbát ustanovení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob provozovatele nebo pracovníků Horské služby.
 • Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob může být návštěvník vyloučen z přepravy na vlecích a z využití sjezdové trati, a je plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám způsobí.

 

Provoz snowparku a boardercrossové dráhy

 • Jízda a pohyb po snowparku a boardercrossové dráze je výhradně na vlastní nebezpečí.
 • Snowpark slouží pouze pro snowbording a freestyle lyžování, jiná činnost je zde zakázána.
 • Boardercrossová dráha je určena všem snowboardistům (lyžařům), kteří mají odpovídající snowboardové (lyžařské) schopnosti pro její bezpečné projetí.
 • Přenášení překážek nebo jiná manipulace s nimi je přísně zakázána. Tuto činnost má výhradně na starosti správce snowparkua boardercrossové dráhy.
 • Jezdci nesmí přeceňovat své možnosti, schopnosti a síly a jsou povinni dbát osobní bezpečnosti a používat chrániče a helmu.
 • Provozovatel areálu nenese žádnou odpovědnost za úrazy a zranění vzniklé ve snowparku a na boardercossové dráze.
 • Návštěvníci jsou povinni udržovat v parku a jeho okolí pořádek a svým chováním nesmí ohrožovat bezpečnost dalších účastníků.
 • Během doby úpravy rolbou je jízda ve snowparku a boardercrossové dráze zakázána.
 • Všichni návštěvníci snowparku a skicrossové dráhy jsou povinni respektovat pokyny a nařízení správce snowparku a boardercrossové dráhy.
 • Oprávněná osoba je oprávněna vykázat ze snowparku a boardercrossové dráhy kohokoliv, kdo bude narušovat tento provozní řád.

 

Platnost provozního řádu :

Tento provozní řád platí od 1.12.2014

search

vleky

v provozu     mimo provoz

dvoumístný vlek Hranice 1
dvoumístný vlek Hranice 2
lanový vlek
pohyblivý pás

počasí

Boží Dar / čtvrtek 17.10
- -°C

stav sněhu

- cm / -

novinky

VLEK HRANICE v provozu 23.3. - 24.3.19 SO - NE od 8.30 do 16.00 hodin. Neděle 24.3.2019 je i poslední den lyžování v této sezóně. ... více

MENUX